Енот, Kp., Esq. ® (kpoxa_e) wrote,
Енот, Kp., Esq. ®
kpoxa_e

Пожауйста, прочитайте теилим по Нехама бат Това.
Тётушка моя в Москве лежит в больнице с инфарктом :(
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author