?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Comments

( 8 comments — Leave a comment )
sochinitel
Apr. 18th, 2005 07:04 pm (UTC)
ммм.м. Кого-то съели ?
Двоих.. :)
l_i_i_s_a
Apr. 18th, 2005 07:35 pm (UTC)
не поняла, почему ссылка названа именно так. Но вопрос забавный, да :))
kpoxa_e
Apr. 18th, 2005 07:43 pm (UTC)
Потому что есть просто ":)"

:)
me_odov
Apr. 19th, 2005 12:39 am (UTC)
это что же за УЖОС такой?! :))
kpoxa_e
Apr. 19th, 2005 01:30 am (UTC)
Ага, испугалась :)
me_odov
Apr. 19th, 2005 01:33 am (UTC)
не то слово :))
kpoxa_e
Apr. 19th, 2005 01:34 am (UTC)
Не боись, я своих не кусаю :)
me_odov
Apr. 19th, 2005 01:36 am (UTC)
*с облегчением* уф-ф-ф...
( 8 comments — Leave a comment )