?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Nov. 15th, 2007

Знакомьтесь: еврейский енот!

Many, many thanks to rashelg

Comments

( 52 comments — Leave a comment )
redheadrat
Nov. 15th, 2007 05:20 pm (UTC)
рыжая пейсатость - хороший знак :-)
asyatka
Nov. 15th, 2007 05:24 pm (UTC)
Чем-то он похож на Гришку... А вообще - очень милый :)
2_kopeiki
Nov. 15th, 2007 05:38 pm (UTC)
А еноты - кошерны?
murrrrzzzzja
Nov. 15th, 2007 05:45 pm (UTC)
Шалом, Енотер :)))
el_li
Nov. 15th, 2007 06:07 pm (UTC)
А почему рыжий?
anna_move
Nov. 15th, 2007 06:11 pm (UTC)
potomu chto nastojashie evrei rizhie!:)))) hahahaha
(no subject) - redheadrat - Nov. 15th, 2007 06:12 pm (UTC) - Expand
(no subject) - anna_move - Nov. 15th, 2007 06:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 06:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - anna_move - Nov. 15th, 2007 06:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 06:33 pm (UTC) - Expand
(no subject) - anna_move - Nov. 15th, 2007 07:50 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 07:52 pm (UTC) - Expand
(no subject) - anna_move - Nov. 15th, 2007 07:53 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 07:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - anna_move - Nov. 15th, 2007 07:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 08:28 pm (UTC) - Expand
(no subject) - anna_move - Nov. 15th, 2007 08:29 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 06:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 06:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 06:41 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 06:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 06:59 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 07:03 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 07:12 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 07:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 07:23 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 07:27 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 07:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - el_li - Nov. 15th, 2007 07:36 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 07:38 pm (UTC) - Expand
anna_move
Nov. 15th, 2007 06:10 pm (UTC)
s peisami:)))))
aburachil
Nov. 15th, 2007 06:48 pm (UTC)
раз уж еврейский, то учи матчасть
epona_mama
Nov. 15th, 2007 07:44 pm (UTC)
Шапочка гламурненькая! :о))
kpoxa_e
Nov. 15th, 2007 07:51 pm (UTC)
О! Мамвер, вопрос. Чего такое бакучан, еесть такое слово по-японски?
(no subject) - epona_mama - Nov. 15th, 2007 09:07 pm (UTC) - Expand
(no subject) - epona_mama - Nov. 15th, 2007 09:08 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 10:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - epona_mama - Nov. 15th, 2007 10:09 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 15th, 2007 11:12 pm (UTC) - Expand
(no subject) - epona_mama - Nov. 16th, 2007 01:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 16th, 2007 12:52 pm (UTC) - Expand
(no subject) - epona_mama - Nov. 16th, 2007 01:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 16th, 2007 01:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - epona_mama - Nov. 16th, 2007 01:44 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kpoxa_e - Nov. 16th, 2007 02:02 pm (UTC) - Expand
chana_yana
Nov. 15th, 2007 09:00 pm (UTC)
Полный гламур!
kpoxa_e
Nov. 15th, 2007 09:02 pm (UTC)
Не могу не согласиться :)
zolotayakoshka
Nov. 15th, 2007 09:50 pm (UTC)
Кудряшки классные! :)))
kpoxa_e
Nov. 15th, 2007 10:02 pm (UTC)
Называется "пейсы" :)
zolotayakoshka
Nov. 15th, 2007 10:48 pm (UTC)
Да вобщем я догадливая. Но на тебе это - кудряшки! :Р
(no subject) - epona_mama - Nov. 16th, 2007 01:50 am (UTC) - Expand
( 52 comments — Leave a comment )